WA verzekeringen

 

WA verzekeringen vergelijken

verzekeringen vergelijkenDe aansprakelijkheidsverzekering is de verzekeringsvorm die er voor zorg draagt dat de verzekerde beschermt wordt tegen het risico dat hij loopt om aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die door zijn toedoen aan een ander wordt veroorzaakt. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het verzekeringspakket is de aansprakelijkheid voor schade aan een ander derhalve gedekt.

Is een WA verzekering verplicht?

Hoewel er in de volksmond altijd wordt gesproken over een wettelijke aansprakelijkheid, kan hier worden gesteld dat de verplichting tot het hebben van deze verzekering geheel en al ontbreekt. Met andere woorden: Er bestaat geen enkele wettelijke verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar verstandig is het wel!

verzekeringen vergelijken

Wel of géén eigen risico?

Zo op het allereerste gezicht levert een eigen risico op een aansprakelijkheidsverzekering een aardig percentage aan besparing van de te betalen premie op. Eigen risico: doen of juist niet?

Dekking

De aansprakelijkheidsverzekering is geen het wondermiddel voor alles wat er maar aan schade wordt veroorzaakt. Bepaalde schades vallen niet onder de Dekking en worden niet vergoed.

Tips