WA verzekeringen vergelijken

De aansprakelijkheidsverzekering is de verzekeringsvorm die er voor zorg draagt dat de verzekerde beschermt wordt tegen het risico dat hij loopt om aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die door zijn toedoen aan een ander wordt veroorzaakt. Met een  aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het verzekeringspakket is de aansprakelijkheid voor schade aan een ander derhalve gedekt.

Is een WA verzekering verplicht?

Hoewel er in de volksmond altijd wordt gesproken over een wettelijke aansprakelijkheid, kan hier worden gesteld dat de verplichting tot het hebben van deze verzekering geheel en al ontbreekt. Met andere woorden: Er bestaat geen enkele wettelijke verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar verstandig is het wel!

Wel of géén eigen risico?

Zo op het allereerste gezicht levert een eigen risico op een aansprakelijkheidsverzekering een aardig percentage aan besparing van de te betalen premie op. Eigen risico: doen of juist niet?

Dekking

De aansprakelijkheidsverzekering is geen het wondermiddel voor alles wat er maar aan schade wordt veroorzaakt. Bepaalde schades vallen niet onder de Dekking en worden niet vergoed.

  Tips

  • Er springt, voor wat betreft dit verzekerd bedrag, één verzekeraar uit en dat is de FBTO die de gulden middenweg probeert te bewandelen en die met een verzekerd bedrag aan dekking van € 1.500.000 op de proppen komt. Dit is een bedrag dat ruim boven de ondergrens ligt, en een verzekering die, ook wanneer de afkoop van het eigen risico van 10% wordt meegenomen, een uitstekend alternatief kan zijn voor duurdere verzekeringen met een hogere dekking.
  • Bent u bijvoorbeeld lid van de ANWB dan kan dit lidmaatschap, door de lidmaatschapskorting, een goede aanleiding zijn om de aansprakelijkheidsverzekering juist hier af te gaan sluiten.
  • Unive staat als verzekeraar bekend om de prettige manier van communicatie en de uitgebreide dekking van de Univé aansprakelijkheidsverzekering. Bovendien is Univé een verzekeraar zonder winstoogmerk.