WA Verzekering Univé

WA Verzekering Univé

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Om te beginnen is het hier op zijn plaats om op te merken dat de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van deze verzekeraar meer dan gemiddeld uitgebreid is te noemen. Het wordt door Univé in het algemeen als volgt samengevat: Alle schade die per ongeluk is veroorzaakt aan derden. De kinderen zijn meeverzekerd zo lang zij thuis wonen. Ook zijn uw kinderen meeverzekerd zo lang zij niet ouder zijn dan 27 en voor hun studie uitwonend zijn.


  • Schade die is ontstaan als gevolg van door verzekerde geleende goederen.
  • Brand- of waterschade aan een gehuurde woning of stacaravan.
  • Daarenboven geldt deze verzekering als passagier van een vliegtuig, boot of auto en eveneens gedurende het beoefenen van parachutespringen en deltavliegen.


Uw eigen schade

U kunt ook schade krijgen door iemand anders. Uw schade wordt dan niet altijd vergoed. Univé vergoedt uw schade tot € 12.500 als deze niet wordt vergoed omdat de andere partij niet in het bezit is van een AVP en verder geen financiele middelen heeft, hetzij wel over een AVP beschikt maar een met een te laag verzekerd bedrag. Deze regeling is alleen van toepassing op schade die is toegebracht binnen Nederland aan verzekerde zelf of zijn/haar spullen en bij een bekende dader. De schade zal door de verzekeraar op de andere partij getracht worden te verhalen.

Onderlinge aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar voor door verzekerden geleden schade is meeverzekerd. Gezinsleden zijn verzekerd wanneer zij zelf om een schadevergoeding vragen.

Eigen risico

Voor deze aansprakelijkheidsverzekering geldt de voorwaarde dat deze verzekering wordt afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde.

Vriendendienst, sport en spel, logeren en oppassen

Verzekerd, maar tot een maximaal bedrag van € 12.500 zijn:
  • Schade waar u niet aansprakelijk voor bent, maar die wel is verzekerd, voortkomend uit de door verzekerde geleverde vriendendienst. Dit geldt uiteraard alleen wanneer de verzekerde de benadeelde belangeloos helpt
  • Schade als gevolg van sport en spel. Dit geldt alleen als de benadeelde niet deelneemt aan dezelfde activiteit.
  • Schade als gevolg van logeren en oppassen. Het moet dan gaan om schade die berokkend is aan familie, vrienden of kennissen.
Een en ander is alleen verzekerd als de benadeelde persoon zelf niets aan de schade kon doen, om een schadevergoeding vraagt en niet verzekerd is op de AVP van de verzekerde.

Het verzekerde bedrag

Ook Univé hanteert een te verzekeren schadebedrag van € 2.500.000. Univé verzekert de schade aan de spullen van anderen tot het op dit moment geaccepteerd en als goed verzekerd te boek staand bedrag van € 2.500.000.

Aansprakelijkheid bij geleende of gehuurde zaken of zaken in bruikleen

Schade die wordt vergoed en die de verzekerde onder zich heeft. Dat is schade die is ontstaan door kinderen jonger dan 14 jaar. Dit geldt echter niet als een oudere verzekerde de spullen ook onder zich had. Schade die aan een woning is toegebracht door brand voor zover de woning niet goed is verzekerd de verzekerde de woning huurt en de schadevergoeding door de benadeelde partij wordt gevraagd. Deze schade wordt vergoed tot € 2.500.000.


Andere schade aan spullen die de verzekerde onder zich heeft is allemaal verzekerd, behalve reeds verzekerde voertuiggerelateerde zaken, zaken die van de werkgever zijn, onrechtmatig in bezit van de verzekerde zijnde zaken en verlies of diefstal van geld of geldswaardige papieren.