De ANWB aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Wat is er verzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van de ANWB?

Deze verzekering dekt schade die door u of een van uw gezinsleden aan een derde is toegebracht, ook in verkeerszaken. Heeft u per ongeluk schade aan iemand toegebracht? De aansprakelijkheidsverzekering van de ANWB is geldig voor het hele gezin, inclusief huisdieren. Bovendien heeft deze aansprakelijkheidsverzekering een wereldwijde dekking. De schade die wordt veroorzaakt door een van de kinderen die al spelend ergens tegenaan rijdt wordt eveneens vergoed. De schade aan zaken die u onder u had wordt uitgesloten (geleend of gehuurd), net als uiteraard de schade die is veroorzaakt door middel van een motorvoertuig, daar hier de verzekering van het motorvoertuig geldt.

Onderlinge aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar voor door verzekerden geleden schade is uitsluitend meeverzekerd als het personenschade betreft en voor zover de schade niet gedekt is door een andere verzekering. Geen schade zal worden vergoed als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of zijn/haar nabestaanden. De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aanzien van schade aan zaken meeverzekerd.

Eigen risico

Voor de 3 aansprakelijkheidsverzekeringen, de brons, de zilver en de gouden, geldt de voorwaarde dat deze verzekeringen worden afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde.


Vriendendienst, sport en spel, logeren en oppassen

Er bestaat bij de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van de ANWB geen speciale vriendendienst, logeer- en oppasclausule. De redenering is zowel simpel als eenvoudig, namelijk dat deze wettelijk aansprakelijkheidsverzekering er juist is voor de verzekerde en diens eventuele medeverzekerden die aan anderen schade hebben toegebracht, hetgeen zoveel betekent als dat schade voortkomend uit dergelijke vriendendienst, logeer- en oppasactiviteiten is gedekt.

Het verzekerde bedrag

Voor de ANWB Aansprakelijkheidsverzekering kunt u kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:

  • 500.000 bij de dekking brons
  • 1.000.000 bij de dekking zilver
  • 2.500.000 bij de dekking goud


Aansprakelijkheid bij geleende of gehuurde zaken of zaken in bruikleen

Bij de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van de ANWB is niet echt een omschrijving te vinden voor de aansprakelijkheid van verzekerde ten aanzien van spullen of zaken zoals huizen die de verzekerde leent, huurt of gebruikt. Schade aan zaken die u onder u had wordt uitgesloten (geleend of gehuurd), net als uiteraard de schade die is veroorzaakt door middel van een motorvoertuig, daar hier de verzekering van het motorvoertuig geldt.