Verzekerd bedrag aansprakelijkheidsverzekering

Vanwege de kosten hoeft de verzekerde het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering zeker niet te laten. Gewoon wel even afsluiten dus. De volgende vraag zal dan zijn: Maar bij wie dan? Bij welke verzekeringsmaatschappij? Eerst maar eens kijken voor welk verzekerd bedrag de verzekerde fatsoenlijk lijkt te zijn verzekerd.


Los van het verzekerde bedrag is de premie die je voor een AVP verzekering betaalt (een paar tientjes per jaar voor een verzekerd bedrag van 1 miljoen euro of meer) relatief laag, en dat kan daarom geen reden zijn om zo´n verzekering niet af te sluiten.


Over het algemeen geldt dit bedrag aan dekking van € 1.000.000 als het minimale te verzekeren bedrag voor een aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer dit bedrag als het minimale bedrag zal worden ervaren is een dekking van een € 500.000 wel wat aan de schrale kant. Je kunt je overigens voor verschillende bedragen tussen € 0,5 en € 5 miljoen verzekeren.


Alle aanbieders die in deze vergelijking zijn opgenomen bieden de ruime dekking van € 2,5 miljoen. Bovendien zijn er nog enkele verzekeraars die een of meer alternatieve dekkingsbedragen bieden. Dit staat allemaal keurig op een rijtje in de verschillende tabellen.

Verschillen individuele verzekeraars

Er springt, voor wat betreft dit verzekerd bedrag, één verzekeraar uit en dat is de FBTO die de gulden middenweg probeert te bewandelen en die met een verzekerd bedrag aan dekking van € 1.500.000 op de proppen komt. Dit is een bedrag dat ruim boven de ondergrens ligt, en een verzekering die, ook wanneer de afkoop van het eigen risico van 10% wordt meegenomen, een uitstekend alternatief kan zijn voor duurdere verzekeringen met een hogere dekking.


Bent u bijvoorbeeld lid van de ANWB dan kan dit lidmaatschap, door de lidmaatschapskorting, een goede aanleiding zijn om de aansprakelijkheidsverzekering juist hier af te gaan sluiten.


De Univé staat als verzekeraar bekend om de prettige manier van communicatie en de uitgebreide dekking van de Univé aansprakelijkheidsverzekering. Bovendien is Univé een verzekeraar zonder winstoogmerk. Zo zal een ieder zijn of haar eigen redenen hebben om te kiezen voor juist die ene verzekeraar en wordt met deze vergelijking een poging gedaan om een en ander inzichtelijker te maken.