WA verzekeringen vergelijken

De aansprakelijkheidsverzekering is de verzekeringsvorm die er voor zorg draagt dat de verzekerde beschermt wordt tegen het risico dat hij loopt om aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die door zijn toedoen aan een ander wordt veroorzaakt. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het verzekeringspakket is de aansprakelijkheid voor schade aan een ander derhalve gedekt.

Is een WA verzekering verplicht?

Hoewel er in de volksmond altijd wordt gesproken over een wettelijke aansprakelijkheid, kan hier worden gesteld dat de verplichting tot het hebben van deze verzekering geheel en al ontbreekt. Met andere woorden: Er bestaat geen enkele wettelijke verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar verstandig is het wel!

Een alledaags voorbeeld kan dit goed illustreren. Wanneer er met behulp van een fiets onverhoopt schade wordt veroorzaakt aan iemands auto kan alleen al iets dergelijks onnozels reeds aardig in de papieren lopen. Keiharde cash dus. Dit bedrag kan nog wat sneller oplopen wanneer er nog eens sprake zal zijn van letselschade. Lees dan voor een dergelijk akkefietje voor het gemak dan maar gerust: Ziekenhuisopname!

Deze ziekenhuisopname kan wellicht, wanneer het nog even tegen zit, nog moeten worden uitgebreid met de kosten van een aansluitende, kostbare revalidatie, en tel uit uw winst! Zonder meer een spookbeeld!


Niet alleen het morele aspect komt hier om de hoek kijken. Het mes snijdt aan twee kanten. Vanzelfsprekend dient er, na het veroorzaken van een schade, gezorgd te worden voor een geldelijke vergoeding die de benadeelde schadeloos stelt. Anderzijds is het voor een persoon zonder aansprakelijkheidsverzekering belangrijk om te onderkennen dat een door een niet verzekerde veroorzaakte schade enorme financiele consequenties kan hebben, welke gevolgen voor de meeste mensen, zelfs in een niet eens zo heel ernstige situatie, al snel niet te dragen zullen zijn. Het merendeel van de mensen, heeft het bedrag wat als gevolgschade van een dergelijk fietsavontuur plotseling zal moeten worden opgehoest, niet zomaar ergens in een laatje liggen.


Geen verplichting, maar wel een aanrader! En van het een komt het ander! 

Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is derhalve geen verplichting, maar zal praktisch, maar ook moreel gesproken een vrijwel onvermijdelijk deel dienen te zijn van het verzekeringspakket. Voor beginners, zij die op eigen benen komen te staan en het ouderlijk huis verlaten, maar zeker voor gezinnen. Meestal zijn bij deze laatste categorie, de gezinnen (een veelal door de verzekeringswol geverfde groep) inmiddels de nodige verzekeringsadviseurs over de vloer geweest, die aan de desbetreffende gezinshoofden ongetwijfeld reeds het hele spectrum aan verzekeringen hebben weten aan te bieden.


Mag er aan de verkoop van een eenvoudige aansprakelijkheidsverzekering door verzekeraars niet zo veel verdiend worden, het is meestal wel de allereerste verzekering die iemand zal sluiten bij de ene of de andere verzekeringsmaatschappij. Voor de adviseur van deze verzekeraar een directe aanleiding en een goed excuus (het verzekeringspakket doornemen!) om deze klant met een bezoek te vereren: Een effectieve manier en letterlijk een uitstekende binnenkomer ter kennismaking (de adviseur komt even zijn gezicht laten zien),om in één moeite door meteen te proberen het verzekeringspakket van de klant uit te breiden met andere meer of minder noodzakelijke zijnde verzekeringen. De verzekeringsadviseurs komen, ondanks de steeds toenemende druk van het Internet met behulp waarvan mensen zich tegenwoordig ook steeds vaker verzekeren, nog altijd graag bij de mensen thuis voor een verzekeringsadvies.


Een andere eerste verzekering is vaak een  fietsverzekering en/of  bromfietsverzekering die echter meestal door de ouders zal zijn betaald. Maar dit terzijde. De aansprakelijkheidsverzekering is, ook volgens de Consumentenbond, een verzekering die in het basispakket thuis hoort. Dat gaat hier zeker niet ontkend worden.