Vergelijking voorwaarden WA Verzekeringen

Voor een simpele WA verzekering lijkt het voldoende om te kijken naar de hoogte van de premie en de goedkoopste uit te kiezen. Maar dan loopt u toch nog het risico om van een koude kermis thuis te komen als juist die ene schade, die u vergoedt wilt zien, niet gedekt blijkt te zijn. Daarom hebben wij de verschillen tussen de diverse verzekeringen in kaart gebracht.


De belangrijke verschillen tussen de WA verzekeringen zitten in:

Het verzekerd bedrag

Hoewel de meeste verzekeraars een te verzekeren schadebedrag van € 2.500.000 hanteren en wij dit hier omwille van een correcte vergelijking als een standaard zullen nemen, zijn er verzekeraars die ook nog andere bedragen als alternatief aanbieden. Meeus bijvoorbeeld biedt ook een premie aan op basis van een verzekerd bedrag van de helft, te weten € 1.250.000 ,waardoor de jaarpremie ongeveer € 12,50 lager komt te liggen. Hoewel hier weliswaar sprake is van een dekking die tegen de ondergrens van de 1 miljoen aanschurkt, is het nog altijd een verzekerd bedrag dat boven de minimale dekking ligt. Een andere verzekeraar, die overigens met dit bedrag de enige is in de vergelijking, voert een aansprakelijkheidsverzekering met een dekking van € 1.500.000, wat een mooie positie in de middenmoot is.

De WA verzekering voor de alleenstaande of het gezin

De twee meest aangeboden aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren zijn voor het gezin en voor de alleenstaande.

Met een gezinspolis zijn in het algemeen de volgende personen gedekt voor wettelijke aansprakelijkheid:


  • De verzekeringnemer en zijn/haar (inwonende) echtgeno(o)t(e)
  • De met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen alsmede
  • Hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen
  • Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor studie of stage uitwonend zijn
  • Hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen
  • Hun logees, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering
  • Hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde

Indien de verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd:

  • De verzekeringnemer
  • De logees, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering
  • Het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde

Het eigen risico

Voor de vergelijking van de diverse aansprakelijkheidsverzekeringen geldt zonder extra vermelding de voorwaarde dat de berekening van deze verzekeringsvorm tot stand is gekomen zonder dat er sprake is van een eigen risico voor de verzekerde. De mogelijkheid bestaat echter ook vaak bij verzekeraars om wel een eigen risico in de polis op te nemen wat de premie omlaag zal brengen. Ook voor schade die door kinderen wordt veroorzaakt kan soms door een verzekeraar een extra premie worden verlangd, waardoor de jaarlijks te betalen premie uiteraard zal stijgen.


Vriendendienst

Indien een verzekerde aan anderen dan verzekerden, schade veroorzaakt, waarvoor hij niet aansprakelijk is, omdat zijn handelingen plaatsvonden in het kader van een vriendendienst, zal de verzekeringsmaatschappij niettemin de schade vergoeden. Veelal is het schadebedrag weliswaar aan een maximum gebonden, zoals bijvoorbeeld € 12.500,= per gebeurtenis.


Logeren en oppassen

Schade als gevolg van logeren en oppassen is in de meeste polissen gedekt voor zover deze schade niet kan worden gedekt door een andere verzekering. De schade die het gevolg is van logeren en oppassen moet dan gaan om schade die berokkend is aan familie, vrienden of kennissen. Daar waar deze dekking onder voorwaarden plaats vindt wordt dit vermeld.


De eenmalige poliskosten

Voor een vergelijking van de verschillende premies van de verschillende aanbieders/verzekeraars wordt geen melding gemaakt van het bedrag aan poliskosten. Deze eenmalige kosten ontlopen elkaar per aanbieder niet heel veel. Zo bedragen de eenmalige poliskosten bij Unive slechts € 3,73 en is het prijskaartje bij de ANWB € 6,58.